20
Ned, Sij
0 Novi članci

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA "PANORA" D.O.O. Održana edukacija u sklopu projekta "Zajedno do razvoja"

Font

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.,  19. i 20. veljače 2018. godine, organizirane su edukacije u sklopu provedbe projekta „Zajedno do razvoja“. Nastavak je to drugog ciklusa edukacija, u sklopu provedbe navedenog projekta, a prve edukacije novog ciklusa održane su 29. i 31. siječnja 2018. godine.

U organizaciji Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.,  19. i 20. veljače 2018. godine, organizirane su edukacije u sklopu provedbe projekta „Zajedno do razvoja“. Nastavak je to drugog ciklusa edukacija, u sklopu provedbe navedenog projekta, a prve edukacije novog ciklusa održane su 29. i 31. siječnja 2018. godine.


Kroz nekoliko narednih mjeseci nastavit će se s edukativnim radionicama kako za djelatnike jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugih javnopravnih tijela, tako i za širu javnost.
U protekloj godini, kroz prvi edukacijski ciklus, održano je 5 tematskih radionica, od kojih su neke trajale i više dana. Na edukacijama je sudjelovalo stotinjak osoba, djelatnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugih javnopravnih tijela, koji su stečenim znanjima izuzetno zadovoljni, što jamči da će svoja znanja i iskustvo moći primijeniti u apliciranju na predstojeće natječaje.
Cilj  edukacija koje se provode u sklopu projekta jest  jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Polaznici, djelatnici jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela, će se kroz teoriju i praktični rad upoznati s vještinama i izazovima upravljanja projektnim ciklusom, radom u projektnim timovima, razradom projektnih ideja, provedbom projekata, financijskim upravljanjem i  kontrolom provedbe projekata.
Podsjetimo, svrha projekta „Zajedno do razvoja“  je jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te pružanje direktne podrške za pripremu konkretnih projekata za financiranje iz ESI fondova, s ciljem ostvarivanja više razine regionalnog razvoja Požeško-slavonske županije.
Projekt  je  financiran  iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a njegova ukupna vrijednost  je 1.479.090,61 kunu, od kojih bespovratna sredstva iznose 85%. (izvor: Panora)

Desna kolumna Banner - Puma
Desna kolumna Banner - nitko ne smije biti sam

lutrija